Bezpečnost koní a jezdců na silnici je téma stále aktuálnější se zvyšujícím se počtem aut, ale i koní.

Roste tak nejen pravděpodobnost jejich setkání na silnici,
ale bohužel i riziko nehody.

Kůň jako živé zvíře
se přes veškerou snahu svého jezdce / vodiče může pohybovat do všech směrů a velmi velkou rychlostí.
Míjení koní
je ještě nebezpečnější než míjení cyklistů, které je zákonem nařízeno ve vzdálenosti 1,5 m. Kůň se v okamžiku dokáže přemístit o několik metrů všemi směry, proto:
KONĚ
● objíždějte velmi opatrně a pomalu - max. 20 km/h! Buďte připraveni kdykoli zastavit!
● objíždějte velkým obloukem - odstup 2 m je minimum, doporučujeme zcela přejet do protisměru.
nezrychlujte během předjíždění ani hned za koněm, neobvyklý zvuk ho může vylekat.

Zatímco cyklista se obvykle pohybuje po silnici větší nebo menší rychlostí plynule, nezabírá velký prostor a pokud stojí, tak je víceméně stabilní překážkou, kůň se může leknout nejen vašeho auta, jeho nákladu, divných zvuků, ale i čehokoli mimo silnici a uskočit přímo před nebo na vozidlo! Zde bohužel nelze spoléhat na koňský „zdravý rozum“, že přece neskočí autu do cesty.
Troubení v blízkosti koní
není nejlepší nápad. Jezdec obvykle automobil za sebou slyší. Pokud by to bylo nezbytně nutné, tak zatrubte z velké vzdálenosti (20 a více metrů), krátce, a v místě, kde je volný prostor a klidná situace, nikoli když jde kůň podél zdi a je právě míjen kamionem.

Cíl naší osvětové kampaně...

...je zvýšení informovanosti

(respektive poskytnutí alespoň základního náhledu) účastníků silničního provozu o specifikách sdílení silnic s cyklisty a koňmi.

Cyklistika je samozřejmě sportem rozšířenějším než jezdectví, a proto se v této oblasti již podařilo dosáhnout zlepšení ve smyslu zákonného zakotvení minimální vzdálenosti při předjíždění osobním autem.

Obdobně bychom chtěli dosáhnout alespoň zvýšení obecného povědomí o pravidlech bezpečného provozu v blízkosti koní s výhledem v podobě zakotvení lepší ochrany v zákoně.

Partneři a sponzoři kampaně - zapojte se i Vy!

Chcete-li podpořit naši osvětovou kampaň, neváhejte nás kontaktovat.