Specifika jízdy s koňským přepravníkem

Přeprava koní

(souprava auto + přepravník či přímo ve vozidle pro přepravu koní)

z pohledu řidiče soupravy, držitele skupin B + E, který jako běžný rekreační jezdec (nikoli profesionální přepravce či profesionální jezdec) ujede s přepravníkem řádově několik set kilometrů ročně. Jako běžný řidič najedu kolem 2 tis. km měsíčně.

Musím podotknout, že čím více mám s koňmi “najeto”, tím více jsem z každé cesty nervózní a po každém úspěšném dojezdu si hodně oddechnu.
Mnozí majitelé koní se svými koňmi vůbec necestují právě z obavy z dopravní nehody.

Ti, kteří cestují, si dávají velký pozor, aby se jejich koně nezranili, ani nezradili (neměli nepříjemné zážitky z prudkého brždění nebo zatáčení).

Samolepka na přepravník
Samolepka na přepravník

V ČR roste počet koní, a tedy i počet majitelů, kteří se svými koňmi budou cestovat, zejména v letní “sezoně”
– ať už na závody, na připouštění, při prodeji, atd. atd.
Větší provoz bude zejména o víkendech, takže se s přepravníky bude čím dál častěji setkávat čím dál více řidičů.

Koně

 • hmotnost koně je průměrně asi 500 kg, ale může dosahovat i 700 či více kg
 • koně mají vysoko těžiště
 • koně stojí v přívěsu nebo v autě “volně”, tzn. nemají bezpečnostní pásy, nejsou připoutáni, nemohou se ničeho držet, koně stojí tak, jakoby člověk stál v autobuse bez držení
 • kůň neví, kam se jede, že bude následovat zatáčka, že se bude brzdit, vše je pro něj bez přípravy
 • při prudším brždění nebo zatáčení mohou koně ve vozíku narazit do stěn nebo zábran, uklouznout, spadnout, zůstat ležet, způsobit si jak fyzické zranění, tak psychickou újmu
 • čím větší rychlostí auto/souprava jede, tím větší síly na koně působí, ať už setrvačné či odstředivé (rostou s druhou mocninou rychlosti)
 • přepravníky jsou obvykle pro 2 koně vedle sebe (nejběžnější způsob přepravy za osobním autem, koně stojí hlavou ve směru jízdy, přepravníky mívají větrací otvory, ale ne klimatizaci. To může v létě v kolonách způsobit velké problémy), ale jsou i větší přepravníky pro 3 – 4 koně či celé dodávky, upravené autobusy či kamiony (ty už bývají uzpůsobeny pro delší cestování, včetně klimatizace).

Styl jízdy s koňmi

 • zjednodušeně: S KOŇMI SE JEZDÍ JAKO NA NÁLEDÍ: Nelze výrazněji brzdit a prudce zatáčet
 • řidič soupravy si před sebou nechává bezpečnostní mezeru, aby mohl brzdit postupně (např. při dojíždění do kolony). Ostatní řidiči se NEMAJÍ ŘADIT do mezery vzniklé před soupravou.
 • nepříjemná je JÍZDA PŘES SEMAFORY – řidič soupravy zpravidla neví, v jakém intervalu skočí červená, takže se k semaforu potřebuje již stovky metrů blížit nižší rychlostí (než osobní auto) a zároveň si od aut před sebou nechávat výrazně větší mezeru, neboť pokud by auta musela zastavit na červenou, souprava s koňmi už to bude těžko stíhat a pro koně je to velmi nebezpečné. Bohužel se často stane, že do vzniklé mezery před soupravu se zařadí netrpěliví řidiči, čímž připravený bezpečnostní odstup zruší a řidiči soupravy nezbyde než zabrzdit prudčeji, než by chtěl
 • jízda přes KRUHOVÝ OBJEZD vyžaduje jet minimální rychlostí z důvodu nutnosti dát přednost autům na
  objezdu a při průjezdu výrazně měnit směr, a to hned třikrát!
 • ostatní řidiči by měli počítat s omezenými manévrovacími možnostmi soupravy a dávat přednost tak, aby řidič soupravy nemusel výrazně měnit rychlost nebo směr
 • akcelerace záleží na vlastnostech auta, hmotnosti soupravy, ale obecně není žádoucí to se zrychlováním přehánět

Chodci a cyklisté

 • by se měli snažit předvídat, protože souprava PŘED PŘECHODEM nemůže zabrzdit nebo se vyhnout tak snadno jako běžné auto
 • souprava s koňmi se chová spíše jako kamion, má větší setrvačnost. Samozřejmě auto i přívěs jsou vybaveny účinnými brzdami, jejichž kapacitu ale pochopitelně řidič nemůže využít, aniž by ohrozil přepravované koně

Za řidiče vezoucí koně prosíme ostatní účastníky provozu o pochopení a toleranci.
Vezeme živá zvířata, která jsou pro nás mnohdy jako naše děti. Přeji všem účastníkům silničního provozu mnoho šťastných kilometrů, žádné poruchy, defekty, a jen ohleduplné řešení situací.

Partneři a sponzoři kampaně - zapojte se i Vy!

Chcete-li podpořit naši osvětovou kampaň, neváhejte nás kontaktovat.