Odkazy

Zahraniční zkušenosti

V Anglii, zemi s obrovskou popularitou jezdectví, se zvyšováním bezpečnosti koní, jezdců, vozatajů v silničním provozu a informováním veřejnosti zabývá organizace Pass Wide and Slow (PW&S), tedy přibližně Koně míjej zeširoka a pomalu. Skupina si klade za cíl zvyšovat povědomí o bezpečném míjení koní pěšky, na kole nebo v autě, vzdělávat lidi jak a proč koně míjet bezpečně, podporovat jezdce k nošení reflexních prvků, kamer na helmách informovat řidiče a zároveň je činit zodpovědnými za jejich chování.

Jejich pravidlem je odstup alespoň 2 m a rychlost maximálně 10 mil za hodinu, tj. asi 15 km/h. Mnoho jezdců tam používá kamery na helmách a mají tak zdokumentovány jak pěkné příklady ohleduplnosti řidičů, tak i případy arogance, nebezpečných situací a bohužel i nehod. Jezdci rádi oceňují ohleduplné řidiče, nezřídka se s nimi zastaví na krátké povídání, vždy jim poděkují. Bezohlední řidiči jsou často nahlašováni policii, a ta pak opravdu nebezpečné situace řeší. Ve FB skupině jsou připomínána pravidla bezpečného pohybu na komunikaci, dobře viditelné osvětlení a reflexní vybavení jezdce i koně, i zásady slušného chování a jednání s ostatními. Pěkné příklady jsou velmi hezky komentovány, lajkovány a nezřídka jezdec například pošle poděkování do přepravní společnosti, jejíž řidič svůj kamion třeba úplně zastaví, aby mohli koně bezpečně projít.
V Anglii jsou venkovské cesty často velmi úzké a těsně lemované oplocením nebo keři, a jezdci nemají jinou možnost vyjížďky, než překonat určitý úsek po silnici.

Organizace Pass Wide and Slow vydává informační letáčky pro řidiče, spolupracuje s různými dopravně bezpečnostními složkami, rozšiřuje informační materiály jako bannery, samolepky, reflexní bičíky, vesty a doplňky a v současnosti například připravuje velkou kampaň zahrnující polepy autobusů veřejné dopravy.

Partneři a sponzoři kampaně - zapojte se i Vy!

Chcete-li podpořit naši osvětovou kampaň, neváhejte nás kontaktovat.