Kontakt

Kdo jsme a v čím zájmu jednáme?

Všichni, kdo tuto kampaň připravujeme, jsme kromě jezdců na koních i motoristy, cyklisty, chodci či běžci a pejskaři.

Z pozice „koňáků“ se zabýváme otázkou bezpečnosti koní a jezdců, tedy těch, kteří se více nebo méně z nutnosti potřebují čas od času pohybovat s koňmi po silnici. Bezpečnost cyklistů je podobně naléhavá otázka, kterou se naštěstí daří medializovat. 

Ze zákona jsou motoristé, cyklisté i jezdci na koních či ve rovnocennými účastníky silničního provozu. Bohužel, nejsou rovnocenní z hlediska bezpečnosti. Myslím, že historek o nepříjemných až nebezpečných situacích, by každý koňák (i cyklista) dokázal odvyprávět několik. Zvyšuje se počet aut, roste popularita cyklistiky, současně také stoupá počet koní. Zákonitě tedy poroste počet situací, kdy se tyto skupiny setkávají. 

Chceme dosáhnout větší informovanosti řidičů, i kdyby mělo jít i jen o základní povědomí, že koně jsou živí a chovají jinak, než kola nebo auta a je potřeba k nim jinak přistupovat. Pokud se podaří získat podporu ať už finanční, materiální či mediální, bude nám největší odměnou zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu.

Partneři a sponzoři kampaně - zapojte se i Vy!

Chcete-li podpořit naši osvětovou kampaň, neváhejte nás kontaktovat.