Koně na silnici

Specifika jízdy

s koňským přepravníkem

Koně na silnici

… aneb jezdec na zvířeti je také řidič

Koně a ostatní veřejnost

… chodci, běžci, psi, cyklisti…

Pravidla předjíždění a objíždění koní

Může se zdát, že pohyb s koněm po silnici je cyklistice podobný, proto by stačilo rozumně aplikovat podobný princip předjíždění. Bohužel koně nejsou kola. Jízda na koni nebo vedení koně má svá specifika, o kterých většina řidičů nemá žádné tušení.

Troufnu si mluvit za všechny jezdce, že nám chůze a jízda po silnici neskýtá nijaké zvláštní potěšení, snažíme se jí vyhýbat, omezovat ji na nezbytně nutné úseky a děláme vše možné, aby byl pohyb bezpečný. Jako ve všem lidském počínání prosím myslete na vzájemnou ohleduplnost a bezpečí všech účastníků provozu.

Střet s koněm může skončit tragicky nejen pro jezdce či koně, ale i pro posádku vozidla, proto prosíme všechny účastníky provozu o ohleduplnost a shovívavost. Raději dojet o pár minut později, než nedojet vůbec.

Partneři a sponzoři kampaně - zapojte se i Vy!

Chcete-li podpořit naši osvětovou kampaň, neváhejte nás kontaktovat.